Odabrana tema: Hranjenje na sondu

Kako hraniti bolesnika s pomoću sonde?

Hranjenje s pomoću pumpe za enteralnu prehranu smatra se boljim od hranjenja bolusnom metodom, tj. s pomoću štrcaljke (šprice).

Pročitaj više

Glavni izbornik