Odabrana tema: Prehrana kirurških bolesnika

Prehrana nakon operacije organa probavnog sustava

Prehrana za bolesnike nakon operacije organa probavnog sustava

Pročitaj više

Prehrana prije operacije organa probavnog sustava

Pothranjenost povisuje rizik od nastanka postoperativnih komplikacija, kao i postoperativni mortalitet te produžuje boravak u bolnici.7 Kirurški zahvat dovodi do metaboličkog stresa koji rezultira povećanim izlučivanjem proupalnih citokina i katabolizmom glikogena, masti i proteina.

Pročitaj više

Glavni izbornik