Glavni izbornik

29.05.2024.

Što je palijativna skrb ?

Palijativna skrb predstavlja rastuće područje medicine koje za cilj ima poboljšati kvalitetu života osoba s ozbiljnom i životno ugrožavajućom bolešću, a uključuje brigu oko tjelesnog, emocionalnog i duševnog stanja osobe, kao i socijalnog aspekta života.

Nerijetko se palijativna skrb smatra sinonimom za skrb bolesnika u hospiciju. Osnovna razlika između palijativne i skrbi u hospiciju je u činjenici kada se pruža svaka od spomenutih vrsta skrbi. Naime, za osobe s teškom i životno ugrožavajućom bolešću palijativna skrb je prikladna bilo kada, bez obzira na stadij bolesti te ne ovisi o prognozi i očekivanom trajanju života. S druge strane, skrb koja se pruža u hospiciju dostupna je osobama pri kraju njihova životnog vijeka, kada bolest više ne reagira na liječenje. Skrb u hospiciju zapravo se smatra samo jednom od vrsta palijativne skrbi jer se također usredotočuje na cjelokupno stanje osobe, uključujući i emocionalno te tjelesno i duševno stanje.

 

Što uključuje palijativna skrb?

Palijativna skrb prvenstveno je usredotočena na poboljšanje sveopće dobrobiti bolesnika, a bavi se i simptomima i stresom koji uzrokuje kronična bolest. Budući da se temelji na individualnim potrebama, palijativna skrb nerijetko se razlikuje od osobe do osobe. 

Plan palijativne skrbi može uključivati jedan ili više sljedećih ciljeva:

  • olakšanje simptoma, uključujući nuspojave liječenja

  • poboljšanje razumijevanja bolesti i njene progresije

  • identificiranje i rješavanje potreba bolesnika

  • pomoć oko nošenja s emocijama i promjenama koje nastupaju s bolešću

  • pomoć u razumijevanju opcija liječenja, donošenju odluka oko liječenja i koordinacija skrbi

Osnovni cilj palijativne skrbi jest poboljšati kvalitetu života osoba koje se bore s ozbiljnim ili terminalnim bolestima, kao i pružiti podršku njihovim obiteljima. 

 

Palijativna skrb kod malignih bolesti

Maligne bolesti spadaju u skupinu bolesti koja najčešće zahtijeva palijativnu skrb, što zbog simptoma, što zbog načina liječenja koji imaju značajan utjecaj na kvalitetu života.

Palijativna skrb kod malignih bolesti ovisi o:

  • vrsti karcinoma

  • simptomima bolesti

  • liječenju bolesti

  • dobi bolesnika

  • prognozi bolesti

 

Oboljeli od malignih bolesti mogu primati palijativnu skrb kako bi se lakše nosili s nuspojavama kemoterapije ili zračenja, ili kako bi dobili pomoć oko oporavka nakon kirurškog zahvata. Osim toga, palijativna skrb kod malignih bolesti može uključivati i liječenje depresije ili anksioznosti koja nerijetko dolazi s dijagnozom bolesti, ali i alate koji će članovima obitelji pomoći u planiranju budućnosti. 

Palijativna skrb kod malignih bolesti ima brojne prednosti. Osim što pruža podršku u lakšem podnošenju simptoma bolesti, istraživanja pokazuju da ranije uvođenje palijativne skrbi kod novo dijagnosticirane maligne bolesti u uznapredovalom stadiju može smanjiti rizik od depresije. Nadalje, u osoba s uznapredovalom malignom bolešću primijećena je i poveznica između depresije i smrtnosti, što bi moglo značiti da bi osobe s uznapredovalom bolešću koje primaju palijativnu skrb mogle imati i dulje preživljenje. Osim toga, pokazalo se da spomenuti bolesnici imaju i bolju kvalitetu života.

 

Palijativna skrb je multidisciplinarni način brige o osobama s teškom i životno ugrožavajućom  bolešću koji za cilj ima poboljšati kvalitetu njihova života, ali i pružiti podršku njihovim bližnjima. Ako vi ili netko od vaših bližnjih boluje od maligne bolesti, palijativna skrb je svakako opcija koju biste mogli razmotriti.

 

Literatura:

Hoerger M, Wayser GR, Schwing G, Suzuki A, Perry LM. Impact of Interdisciplinary Outpatient Specialty Palliative Care on Survival and Quality of Life in Adults With Advanced Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Behav Med. 2019 Jun 4;53(7):674-685. doi: 10.1093/abm/kay077. PMID: 30265282; PMCID: PMC6546936.