Glavni izbornik

21.05.2019.

Jelovnik kod disfagije

  • Osnovno obilježje disfagije je otežano gutanje. Cilj nutritivne terapije je prevencija pothranjenosti i aspiracije hrane i tekućine, a sastoji se od primjene zgusnute hrane i hrane u obliku pirea.

  • Optimalna tekstura i viskoznost hrane za svakog bolesnika se određuje individualno. Bolesnicima koji svoje nutritivne potrebe mogu podmiriti unosom uobičajene hrane preporučuje se dodatak instant nutritivnih ugušćivača u hranu, a onima koji svoje potrebe ne mogu podmiriti konvencionalnom hranom preporučuju se komercijalni zgusnuti enteralni pripravci. Kada je riječ o viskoznosti, većina pacijenata pokazuje teškoće pri kontroli gutanja tekućina, pa se preporuča i tekućine ugustiti komercijalnim pripravkom.

  • Uz predloženi  jelovnik na razini 2000 kcal, dnevno je prosječnoj osobi potrebno osigurati i pravilnu hidraciju unosom 1 - 1,5 L vode. Vodu je potrebno ugustiti korištenjem pripravka za ugušćivanje prema uputama na proizvodu. Ovisno o stupnju ugušćenosti, u 100 mL vode potrebno je dodati 1 - 2 žlice ugušćivača (4,5 - 9 g), žustro promiješati vilicom ili mutilicom dok se prah ne otopi i ostaviti da odstoji 60 sekundi kako bi se postigla ispravna gustoća.

  • Unos vode promijenjene konzistencije uputno je rasporediti tijekom dana te se preporučuje priprema svježeg napitka u količini od 2 dL (200 mL) za jednu porciju.

7-dnevni jelovnik za disfagiju prvi dan

7-dnevni jelovnik za disfagiju drugi dan

7-dnevni jelovnik za disfagiju treći dan

7-dnevni jelovnik za disfagiju četvrti danž

7-dnevni jelovnik za disfagiju peti dan

7-dnevni jelovnik za disfagiju šesti dan

7-dnevni jelovnik za disfagiju sedmi dan

Napomena: Više različitih jelovnika i recepata za disfagiju možete pronaći i na specijaliziranoj stranici Disfagija.hr.