Glavni izbornik

Obavijest o obradi osobnih podataka


Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koje prikupljamo o Vama kao korisniku naše web stranice. Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti i informacije o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Ova Obavijest o obradi podataka primjenjuje se samo na fizičke osobe.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ovu Obavijest pažljivo pročitate.

1. Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelj obrade Vaših osobnih podataka:

Naziv/ime: Fresenius Kabi d.o.o.
Ulica i broj: Radnička cesta 37 A
Mjesto: HR-10000 Zagreb

2. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

• E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com
• Broj telefona: +49 6172 686 93490
• Mrežna stranica: www.fresenius-kabi.com

Savjetnik za zaštitu podataka na području RH:

• E-mail: szop@fresenius-kabi.hr
• Broj telefona: +385(0)1 2333 242
• Mrežna stranica: https://www.fresenius-kabi.com/hr/

3. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci

Praćenje uporabe web portala nijeFRKA.hr (https://www.nijefrka.hr/), poboljšanje korisničkog iskustva web stranice, odgovori na upite korisnika web stranice, savjeti korisnicima u vezi sa zdravom prehranom onkološkog bolesnika (osjetljivi podaci!).

Ako ćemo Vaše osobne podatke namjeravati dodatno obrađivati u svrhu koja je različita od onih za koje smo ih prikupili, prije te dodatne obrade pružiti ćemo Vam sve propisane informacije o toj drugoj svrsi sukladno članku 13 stavka 3 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka - Uredbe (EU) 2016/679.

4. Pravne osnove obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Obavijesti (ili u svrhe koje su u skladu s tim svrhama) i to isključivo u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

- točke (a) prvog podstavka čl. 6. (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha) Opće uredbe o zaštiti podataka,
- točke (a) drugog podstavka čl. 9 (ispitanik je dao izričitu privolu za obradu posebnih kategorija osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha) Opće uredbe o zaštiti podataka,
- čl. 6. i 30. Opće uredbe o zaštiti podataka,
- Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),
- Uvjeti korištenja Platforme.

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka: privola ispitanika (dano pismeno i izričito očitovanje volje ispitanika kojom izražava svoju suglasnost za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose) sukladno čl. 7 Opće uredbe o zaštiti podataka.

5. Kategorije osobnih podataka, koje se obrađuju

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je opisano. Relevantne kategorije osobnih podataka su sljedeće:

Web portal nijeFRKA

Registrirani korisnici: Ime i prezime, E-mail, Podaci o pristanku na Izjavu o odgovornosti (prihvaćam), Tip raka, Tjelesna masa (kg), Jeste li nenamjerno izgubili na tjelesnoj masi (da/ne), Koliko ste, prošli tjedan, jeli manje od uobičajenog (%), Koji su razlozi smanjenog unosa hrane (Manji apetit, Mučnina i povraćanje, Promjene u okusu i mirisu, Osjećaj sitosti, Poremećaji gutanja, Opstrukcije, Suha usta, Proljev, Bol, Zatvor, Mukozitis i stomatitis, Ostalo), Imate li propisanu terapiju enteralnim pripravcima, Koliko bočica enteralnog pripravka uzimate dnevno, Podatak o pripadnosti nutritivnom riziku (jesu/nisu);

Izjava o Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka

Registrirani korisnici: prihvaćam / ne prihvaćam

Prijava na newsletter

Korisnici web portala: E-mail;

Registrirani korisnici: Ime, Prezime, E-mail;

Kolačići

Naziv pružatelja usluga (IP adresa), Internetska stranica koja je ispitanika usmjerila na web stranicu, Stranice koje je ispitanik posjetio, Vrsta internetskog preglednika, Datum i trajanje posjeta;

6. Davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima

Osobni podaci sadržani u evidenciji aktivnosti obrade osobnih podataka daju se na korištenje vanjskim primateljima, koji koriste podatke za:

- hosting podatka, upravljanje platformom nijeFRKA.hr (https://www.nijefrka.hr/), prikupljanje podataka o korisnicima i slanje newslettera;
- konfiguriranje i održavanje informacijskog sustava, održavanje i prilagodba računala, servera i ostale opreme, održavanje operacijskih sustava, daljinsko podešavanje i kontrola opreme.

Kada za obradu Vaših osobnih podataka, sukladno propisima, angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koje će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), mi ćemo na temelju pisanog ugovora angažirati samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

7. Unošenje odnosno iznošenje osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Podaci se ne prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Ako ćemo Vaše osobne podatke dostavljati primateljima u trećim zemljama to ćemo učiniti samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

8. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Osobni podaci sadržani u evidenciji aktivnosti obrade osobnih podataka čuvaju se u ovdje navedenom obliku odnosno na mediju i čuvaju se i koriste u ovdje navedenom vremenskom razdoblju:

- podaci se čuvaju do opoziva pristanka odnosno najduže do ostvarivanja svrhe u koje su podaci bili prikupljeni na temelju čl. 5. t. 1, čl. 7 i čl. 17 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka,
- podaci o IP adresi se brišu u roku od jednog mjeseca.

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koje se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje. Osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

9. Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka

Kao osoba čije osobne podatke obrađujemo obavještavamo Vas da, uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

- pravo na pristup svojim podacima – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
- pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
- pravo na brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
- pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka i sl.) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade
- pravo na prigovor na obradu podataka – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
- pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i te melji na privoli ili na ugovoru
- pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja
- pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu - ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 2. – Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

10. Vanjski izvor osobnih podataka, ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora, sukladno članku 14 stavka 2, točke f i članku 15 stavka 2, točke g Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka - Uredbe (EU) 2016/679:

Podaci se ne prikupljaju iz javno dostupnih izvora.

11. Postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila i smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika, sukladno člancima 13 (st.2 t.f), 14 (st.2 t.g) i 15 (st.1 t.h) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka - Uredbe (EU) 2016/679:

Nema automatiziranog donošenja odluka.