26.02.2019.

Kako hraniti bolesnika s pomoću sonde?

Hranjenje s pomoću pumpe za enteralnu prehranu smatra se boljim od hranjenja bolusnom metodom, tj. s pomoću štrcaljke (šprice). Naime, bolusnom se metodom hrana doprema nekoliko puta na dan tijekom 10 do 30 minuta, kroz sondu, u količinama od 100 do 400 mL. Uz tu se metodu vežu komplikacije poput:

 • proljeva
 • grčeva
 • mučnine
 • napuhnutosti
 • osjećaja abdominalne nelagode.

S obzirom na to da se hrana priprema u kućnim uvjetima, moguća je kontaminacija hrane, a ne mogu se sa sigurnošću odrediti ni vrsta i količina namirnica koje bi zadovoljile nutritivne potrebe bolesnika.

Prednosti uporabe pumpe za enteralno hranjenje

Pumpom za enteralno hranjenje hrana se u probavni sustav doprema 8 do 12 sati, uglavnom noću, pa ostavlja bolesniku slobodu za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Kontinuirano hranjenje s pomoću enteralne pumpe obavlja se u jedinicama intenzivnog liječenja. Pumpe za enteralnu prehranu razvijene su u 20. stoljeću kada se prepoznalo da je spora konstantna prehrana potrebna i bolja kod starijih ljudi i bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti.

Vrste pripravaka koje se daje s pomoću pumpe

Pripravci koji se daju s pomoću pumpe za enteralnu prehranu sadržavaju točno određenu količinu proteina, ugljikohidrata, lipida, minerala, elektrolita i vitamina što su potrebni za zadovoljavanje prehrambenih (nutritivnih) potreba bolesnika. Posebna su vrsta pripravci obogaćeni imunonutrijentima. Vrsta pripravka određuje se individualno ovisno o stanju i dijagnozi bolesnika te procjeni nutritivnog statusa.

Hranjenje s pomoću enteralne pumpe

Izvođenje postupka:

 • priprema pribora i materijala: dezinficijens za ruke, hrana, čaša vode, štrcaljka (šprica), stalak, enteralna pumpa, zaštitna kompresa
 • postaviti bolesnika u povišeni položaj (30 – 45°)
 • na stalak objesiti bocu ili vrećicu s hranom, na donjem dijelu stalka pričvrstiti enteralnu pumpu, staviti hranu u sustav za hranjenje i ispustiti zrak
 • zaštitnu kompresu staviti na mjesto gdje će se sustav spojiti sa sondom
 • otvoriti čep na sondi, spojiti sustav sa sondom, otvoriti zatvarač na sondi, otpustiti zatvarač na sustavu
 • programirati brzinu protoka hrane (vrijeme, količina)
 • nakon hranjenja sonda se mora isprati vodom (30 – 50 mL).

Preporuku o pumpi za enteralnu prehranu, sustavima i hrani daje liječnik specijalist. Također, doznaku za pumpu za enteralnu prehranu i sustave piše liječnik specijalist, dok liječnik opće medicine izdaje recept za hranu. Količina i vrsta hrane ovise o preporuci liječnika specijalista.

Zaključak

Pacijenti koji se hrane s pomoću sonde dobivaju točno određenu količinu proteina, ugljikohidrata, lipida, minerala, elektrolita i vitamina što su potrebni za zadovoljavanje njihovih nutritivnih potreba. Vrsta pripravka određuje se individualno ovisno o stanju i dijagnozi bolesnika te procjeni nutritivnog statusa.

Ovo je posljednji članak unutar ove kategorije odaberite novu

Što smijem jesti ako imam kolostomu? >>