Glavni izbornik

01.03.2019.

Karcinomi glave i vrata

Vrste karcinoma na području glave i vrata

U zloćudne tumore glave i vrata ubrajaju se karcinomi usnice, usne šupljine, ždrijela, grkljana, nosa i paranazalnih sinusa te žlijezda slinovnica1. Nalaze se na šestome mjestu u odnosu prema svim skupinama dijagnosticiranih vrsta karcinoma u svijetu. Svake godine u svijetu od karcinoma glave i vrata oboli približno 550.000 ljudi, a umre njih gotovo 300.0002.

Mogući rizični čimbenici koji pogoduju razvoju karcinoma

U Hrvatskoj se svake godine otkrije 1200 novih slučajeva karcinoma glave i vrata3. Pojavnost karcinoma uvelike je povezana s navikama i načinom života. Tako su dobro poznati i opisani povezanost pušenja s nastankom karcinomâ, kao i sinergijski učinak konzumacije alkohola na njihov razvoj. U posljednjih desetak godina nađena je povezanost humanog papiloma virusa (HPV) s nastankom karcinoma, osobito ždrijela. Zanimljivo je da je preživljenje bolesnika u kojih je karcinom nastao zbog virusa HPV-a bolje od onoga u bolesnika s karcinomom izazvanim pušenjem4. Najveći je problem u liječenju bolesnika što većina mogućih sijela (primarnih mjesta razvoja karcinoma) simptome otkriva u kasnijem stadiju bolesti. Zbog toga se samo trećina bolesnika otkriva u početnom stadiju bolesti. Simptomi karcinoma glave i vrata teško se mogu svesti pod zajednički nazivnik jer su usko vezani uz specifičnost anatomske regije u kojoj se nalaze.

Simptomi karcinoma područja nosa, paranazalnih sinusa i nazofarinksa

Prvi simptomi karcinoma nosa, paranazalnih sinusa i gornjeg dijela ždrijela (nazofarinksa) mogu biti kontinuirana jednostrana ili obostrana začepljenost nosa, krvarenje iz nosa, zaglušenost uha (ako se tumor nalazi u blizini Eustahijeve cijevi) ili, pak, gubitak mirisa ili osjećanje neugodna mirisa.

Simptomi karcinoma na području usne šupljine

Karcinomi usnice i usne šupljine dostupniji su pregledu pa ih i sami bolesnici prije uoče, najčešće kao ranicu koja dulje vrijeme ne zacjeljuje. Nelagoda i peckanje u usnoj šupljini često su prvi simptomi zbog kojih bolesnici s karcinomom usne šupljine traže pomoć liječnika. Drugi simptomi koji su često vezani s uznapredovalim stadijima jesu: krvarenje iz usne šupljine, otežano i bolno gutanje, poremećaj otvaranja usne šupljine (trizmus), promjene u bolesnikovu govoru (smanjena pomičnost jezika), pomičnost zuba, a, iznimno rijetko, prvi znak bolesti može biti pojava čvora na vratu.5

Simptomi karcinoma orofarinksa

Karcinomi srednjeg dijela ždrijela (orofarinksa) imaju slične simptome kao i karcinomi usne šupljine, a često su praćeni dugotrajnom grloboljom sa sijevajućom boli prema uhu uz pojavu bezbolnog čvora na vratu.6

Simptomi karcinoma hipofarinksa

Karcinomi donjeg dijela ždrijela (hipofarinksa) najčešće se otkrivaju u uznapredovalim stadijima bolesti, a u prilog tomu govori i podatak da je u 40% bolesnika prvi simptom čvor na vratu. Otežano i bolno gutanje te promuklost neki su od češćih simptoma koji prate tumore tog sijela. Osnovni simptom karcinoma, ali i bilo koje dobroćudne promjene grkljana, jest promuklost koja kontinuirano traje dulje od dva tjedna. Znači, svaka osoba koja je promukla dulje od dva tjedna trebala bi se javiti liječniku radi pregleda.

Dijagnosticiranje karcinoma na području glave i vrata

Osnovna metoda u otkrivanju karcinoma glave i vrata jest klinički pregled. Liječnik se pri pregledu radi bolje vizualizacije pojedinih dijelova sluznice može koristiti krutim i fiberoptičkim uređajima. Nakon utvrđivanja sumnjive promjene na sluznici, a prije uzimanja biopsije, trebalo bi napraviti slikovnu dijagnostičku obradu. Osim UZ pregleda limfnih čvorova na vratu, od slikovnih se metoda najčešće rabe kompjutorizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR). U bolesnika s uznapredovalom bolešću, kod kojih je povišen rizik od udaljenih rasadnica (metastaza), može se napraviti pozitronska emisijska tomografija s 18-fluorodeoksiglukozom (FDG-PET)7.

U liječenju sudjeluje multidisciplinarni tim

Odluku o načinu liječenja za bolesnike s karcinomima glave i vrata trebao bi donijeti multidisciplinarni tim liječnika. Ti će liječnici bolesniku ponuditi optimalan izbor liječenja uzimajući u obzir sve moguće podatke vezane uz samog bolesnika i prateći preporuke smjernica.

Postoje različiti pristupi liječenju

Liječenje bolesnika s karcinomima glave i vrata ovisi o stadiju bolesti. U ranim stadijima bolesti teži se tzv. unimodalitetnom pristupu, što znači da se bolest liječi ili primjenom kirurgije ili zračenja. Oba pristupa imaju svojih prednosti i nedostataka, a konačan im je ishod, preživljenje bolesnika, sličan. U uznapredovalim stadijima najčešći je tzv. multimodalitetni pristup, pri kojem se u određenom vremenu primjenjuje više vrsta terapije radi liječenja bolesti. Osnovna su dva pristupa: opsežan kirurški zahvat praćen upotrebom zračenja i/ili kemoterapije te kombinacija kemoterapije i zračenja.

Kolika je stopa izlječenja?

Ukupno preživljenje za sve stadije svih sijela bolesnika s karcinomom glave i vrata jest 40 – 50%. U ranijim stadijima bolesti preživljenje bolesnika iznosi visokih 80 – 90%, dok u uznapredovalim stadijima pada na 20%.

Zaključak

Simptomi karcinoma glave i vrata vrlo su specifični s obzirom na različite anatomske regije u kojima se nalaze, stoga je i pristup liječenju vrlo raznolik. Važno je uključiti multidisciplinarni tim koji odlučuje o načinu liječenja te praćenju ishoda.

Literatura

  1. National Cancer Institute. Head and Neck Cancers. Dostupno na: https://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/head-and-neck. Pristupljeno: 15. 12. 2018.
  2. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011;61:69–90.
  3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Registar za rak Republike Hrvatske. Incidencija raka u Hrvatskoj 2015. Bilten 40. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.
  4. World Health Organization. Union for International Cancer Control. 2014 Review of Cancer Medicines on the WHO List of Essential Medicines. Head and Neck Cancers. Dostupno na: https://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/HeadNeck.pdf.
  5. Kademani D. Oral cancer. Mayo Clin Proc 2007;82:878–87.
  6. Belušić-Gobić M, Juretić M, Cerović R, Rogić M. Karcinom usne šupljine i orofarinksa – sociodemografske i kliničke karakteristike pacijenata liječenih kirurški na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkoga bolničkog centra Rijeka. Medicina Fluminensis 2014;50:80–90.
  7. Uppaluri R, Sunwoo JB. Neoplasms of the hypopharynx and cervical oesophagus. U: Cummings CW (ur.). Cummings Otolaryngology: Head & Neck Surgery. 4. izd. Philadelphia: Mosby, Inc.; 2005, str. 1899–931.

 

 

 

Ako želite, možete prijeći na sljedeću kategoriju članaka ili pomoću kalkulatora provjeriti jeste li u riziku od pothranjenosti.