27.02.2019.

Prehrana prije operacije organa probavnog sustava

Pothranjenost povisuje rizik od nastanka postoperativnih komplikacija, kao i postoperativni mortalitet te produžuje boravak u bolnici.7 Kirurški zahvat dovodi do metaboličkog stresa koji rezultira povećanim izlučivanjem proupalnih citokina i katabolizmom glikogena, masti i proteina.

Kako prehranom ubrzati oporavak?

Da bi se smanjio stres i ubrzao oporavak, kod bolesnika s operacijom kolona razvijen je program „Poboljšani oporavak nakon operacije“ (engl. Enhanced recovery after surgery – ERAS), koji je poslije primijenjen na sve operacije.7,8 Primjena ovog programa rezultirala je produljenjem petogodišnjeg preživljenja nakon operacija karcinoma crijeva.9 Program obuhvaća tjelesnu aktivnost, procjenu nutritivnog statusa prije i poslije operacije, preoperativnu pripremu, adekvatnu analgeziju i ravnotežu tekućine.7 Kod pothranjenih i visokorizičnih bolesnika potrebno je primijeniti enteralne pripravke 7 – 14 dana prije operacije. Enteralni pripravci izvor su proteina, energije i masnih kiselina omega-3. U bolesnika kojima se ne mogu davati enteralni pripravci primjenjuju se parenteralni pripravci.

Kriteriji za definiciju pothranjenosti jesu:7

  1. mogućnost: indeks tjelesne mase (ITM) niži od 18,5 kg/m2
  2. mogućnost: kombinacija – gubitak tjelesne mase veći od 10% ili veći od 5% tijekom 3 mjeseca te sniženje ITM-a ili niski indeks mase bez masti (Fat-free Mass Index; niži od 15 kg/m2 kod žena i niži od 17 kg/m2 kod muškaraca). Pod sniženim ITM-om razumijeva se ITM niži od 20 kg/m2 kod osoba mlađih od 70 godina i ITM niži od 22 kg/m2 kod osoba starijih od 70 godina).

Koliko vremena treba proći od posljednjeg obroka do operacije?

Iako je donedavno standard bilo izbjegavanje unosa hrane i pića 6 – 12 sati prije operacije, danas se smatra da se taj period može skratiti na izbjegavanje unosa tekućine 2 sata prije operacije te unosa hrane 6 sati prije operacije bez povišenja rizika od aspiracije.7

Pokazana je korist od primjene 400 mL napitka s povećanim udjelom ugljikohidrata noć prije i 200 mL 2 sata prije operacije. Ako se taj pripravak ne može primijeniti enteralno, primjenjuje se 200 g glukoze intravenski prije operacije.10 Time se smanjuje postoperativna otpornost na inzulin. Primjena enteralnih pripravaka s povećanim udjelom ugljikohidrata ne preporučuje se kod bolesnika sa šećernom bolesti tipa 1.

Zaključak

Vrlo je važno obratiti pozornost na prehranu i prije i nakon kirurškog zahvata. Preporučuje se izbjegavanje unosa hrane 6 sati prije operacije, dok se nakon zahvata preporučuje započeti hranjenje čim je moguće.

Literatura

  1. Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S i sur. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;36(3):623–650. doi: 10.1016/j.clnu.2017.02.013.
  2. Jankowski M, Las-Jankowska M, Sousak M, Zegarski W. Contemporary enteral and parenteral nutrition before surgery for gastrointestinal cancers: a literature review. World J Surg Oncol 2018;16(1):94. doi: 10.1186/s12957-018-1393-7.

Ovo je posljednji članak unutar ove kategorije odaberite novu