Glavni izbornik

06.03.2019.

Što je enteralna prehrana?

Pripravci za prehranu bolesnika posebno su kategorizirana hrana koju nazivamo „hrana za posebne medicinske potrebe“. Izdaju se na liječnički recept uz preporuku bolničkog liječnika specijalista, često se nalaze na osnovnoj ili dopunskoj listi lijekova HZZO-a, a prodaju se samo u ljekarnama. Hrana za posebne medicinske potrebe regulirana je Uredbom EU-a 609/2013 koja se odnosi na „Hranu za posebne skupine“ (engl. Food for Specific Groups). U nju se ubrajaju i hrana za dojenčad i malu djecu te zamjene za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti. Takva je hrana posebno pripremljena ili je posebnog sastava, a namijenjena je dijetalnoj prehrani bolesnika te se mora konzumirati pod liječničkim nadzorom. Sastav enteralnih pripravaka nutricionistički je usklađen s potrebama bolesnika.

Ovisno o individualnim potrebama bolesnika, liječnik preporučuje primjenu enteralnih pripravaka koji se najčešće uzimaju oralno, no mogu se davati i s pomoću nazogastrične sonde ili stome u bolnici ili kod kuće.

Enteralni pripravci primijenjeni oralno osiguravaju dodatni izvor nutrijenata prije onkološkog liječenja, za vrijeme liječenja ili nakon njega. Tijekom tog razdoblja oralni enteralni pripravci pomažu pri optimiranju prehrane, budući da osiguravaju ključne nutrijente koji mogu pospješiti terapijske ishode i poboljšati kvalitetu života onkoloških bolesnika. Osnovni cilj oralno primijenjenih enteralnih pripravaka jesu postizanje i održavanje prikladne prehrane unosom dodatne energije, proteina i brojnih drugih potrebnih mikronutrijenata.

Bolesnicima su dostupni enteralni pripravci različitih energijskih vrijednosti, a o odabiru pripravka odlučuje liječnik specijalist ovisno o potrebama i stanju bolesnika. Takvi pripravci pomažu pri pokrivanju nutritivnog manjka koji može nastati u bolesnika s povećanim i posebnim potrebama zbog osnovne bolesti i terapijskih opcija, a to se posebno odnosi na onkološke bolesnike. Primjenjuju li se u propisanoj dnevnoj količini, ti pripravci pomažu pri poboljšanju nutritivnog statusa bolesnika.

Osnovne prednosti primjene enteralnih pripravaka za onkološke bolesnike jesu:

  • optimiranje unosa energije i nutrijenata
  • održavanje i poboljšanje apetita te poboljšanje kvalitete života
  • poboljšanje podnošenja onkološke terapije.