Glavni izbornik

04.03.2019.

Što je tumorska kaheksija?

Pojam tumorske kaheksije opisuje se kao gubitak tjelesne mase kod onkoloških bolesnika koji se ne može nadoknaditi uobičajenom prehranom. Uz tumorsku kaheksiju često se veže termin anoreksija, odnosno smanjeni unos hrane (gladovanje) te se katkad rabi i naziv „tumorska anoreksija-kaheksija“. Brojni su uzroci gladovanja – od psiholoških, kao što su stres i strah od dijagnoze maligne bolesti, pa sve do posljedica specifičnog onkološkog liječenja. No i sama tumorska kaheksija slabljenjem organizma može utjecati na pojavu anoreksije.

Uzrok poremećaja jesu složene metaboličke promjene u čijoj su podlozi upalni procesi. Dolazi do povećanja energijskih potreba organizma, potrošnje dostupnih izvora energije kao što su mišićno i masno tkivo te do očiglednog propadanja organizma. Tumorska se kaheksija razlikuje od ostalih vrsta malnutricije po tome što se veliki energijski deficit ne može nadoknaditi samo modifikacijom prehrane, odnosno nutritivnom potporom.

Učestalost pojave tumorske kaheksije

Učestalost tumorske kaheksije velika je, a ovisno o sijelu maligne bolesti može dosegnuti i do 80%. Glavni je uzrok smrti u petine onkoloških bolesnika.1 Suprotno mišljenju da se tumorska kaheksija javlja samo u terminalnih bolesnika, često je prisutna i u ranim stadijima maligne bolesti.2

Kako se definira tumorska kaheksija?

Smjernice definiraju kaheksiju kao gubitak tjelesne mase veći od 5% tijekom razdoblja od 6 mjeseci ili vrijednost indeksa tjelesne mase nižu od 20, uz gubitak tjelesne mase od 2% ili pojavu sarkopenije uz gubitak tjelesne mase za više od 2%.3

U praksi je tumorska kaheksija kontinuum koji se sastoji od tri klinička stadija: prekaheksije, kaheksije i refraktorne kaheksije.3 Cilj probira i praćenja nutritivnog statusa jest otkrivanje stadija prekaheksije da bi se na vrijeme moglo započeti s odgovarajućim intervencijama.4

Posljedice tumorske kaheksije

Tumorska kaheksija kao nuspojava bolesti, ali i liječenja, smanjuje funkcionalnu sposobnost bolesnika, a povezana je i s višim rizikom od komplikacija liječenja, odgodom liječenja te smrtnim ishodom. Promjene u fizičkom izgledu također negativno psihološki utječu na bolesnikovu percepciju sebe i svojeg tijela.

Literatura

  1. Von Haehling S, Anker SD. Prevalence, incidence and clinical impact of cachexia: facts and numbers – update 2014. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2014;5(4):261–3.
  2. Dodson S, Baracos VE, Jatoi A, Evans WJ, Cella D, Dalton JT, Steiner MS. Muscle wasting in cancer cachexia: clinical implications, diagnosis, and emerging treatment strategies. Annu Rev Med 2011;62(1):265–79.
  3. Fearon K, Strasser F, Anker SD, Bosaeus I, Bruera E, Fainsinger RL i sur. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol 2011;12(5):489–95.
  4. Dev R, Wong A, Hui D, Bruera E. The Evolving Approach to Management of Cancer Cachexia. Oncology (Williston Park) 2017;31(1):23–32.

 

 

 

Ako želite, možete prijeći na sljedeću kategoriju članaka ili pomoću kalkulatora provjeriti jeste li u riziku od pothranjenosti.