01.03.2019.

Važnost pravilne prehrane kod bolesnika s tumorima glave i vrata

Prema trenutačnim podacima, 30 – 50% svih bolesnika s tumorima glave i vrata pothranjeno je prije početka liječenja osnovne bolesti.1

Procjenjuje se da oboljeli od tumora glave i vrata trebaju u organizam unositi dvostruko više proteina nego zdravi pojedinci. Bolesnici s tumorima glave i vrata trebaju imati prehranu koja je bogata hranjivim tvarima, ponajprije proteinima i mastima.

Optimalno bi bilo da oko 30% neproteinskih izvora energije bude iz masti. Za održavanje ili poboljšanje nutritivnog statusa potrebno je povećati ukupni kalorijski unos hrane za 500 do 1000 kcal na dan, uzevši u obzir da prosječan energijski unos u zdravog pojedinca iznosi 2500 kcal na dan za muškarce i 2000 kcal na dan za žene.3,9

Što utječe na razvoj pothranjenosti?

Postoje četiri tumorska čimbenika koji utječu na pothranjenost:

 1. Zbog važnosti struktura glave i vrata u procesu hranjenja tumor može biti zapreka normalnom hranjenju.
 2. Tumori imaju povećane potrebe za hranjivim tvarima.
 3. Tumori izlučuju tvari koje pogoduju razgradnji mišićnog tkiva.
 4. Procesi liječenja mogu uzrokovati gubitak okusa, nelagodu pri gutanju ili prouzročiti zapreke hranjenju.2,3

Kako alkohol utječe na stupanj uhranjenosti?

Dodatni čimbenik koji utječe na pothranjenost jest konzumacija alkohola. Alkohol je često zamjena za hranu, što posljedično dovodi do smanjenog unosa hranjivih tvari. Osobe koje učestalo konzumiraju alkohol imaju manju apsorpciju hranjivih tvari iz probavnog sustava zbog upale probavnog sustava koju uzrokuje alkohol.3

Metode liječenja

Liječenje tumora glave i vrata može uključivati dva modaliteta: kirurško liječenje i konzervativno liječenje, odnosno kemoradioterapiju. Obje metode znatno opterećuju organizam kojem su za optimalan oporavak potrebne hranjive tvari. Procjenjuje se da tijekom liječenja pacijenti s tumorima glave i vrata gube oko 20% tjelesne mase, što je, uz pothranjenost prije početka liječenja, bitan čimbenik koji utječe na liječenje i oporavak.4

Neželjene posljedice kirurškog liječenja

Kirurško liječenje donosi određene mogućnosti postoperativnih komplikacija koje su češće u pothranjenih pacijenata. Najčešće kirurške komplikacije jesu: faringokutane i orokutane fistule, odumiranje kože oko rane, odumiranje slobodnog režnja, respiratorna insuficijencija, srčani udar ili sepsa.5 Infekcija operacijskog područja postoperativna je komplikacija koja se češće događa u pothranjenih pacijenata jer je njihov imunosni sustav oslabljen.6

Glavni nutritivni čimbenik povezan s postoperativnim komplikacijama jest gubitak 10% tjelesne mase u razdoblju od 6 mjeseci prije početka liječenja.5 Pokazalo se da je i gubitak od 5% tjelesne mase u preoperativnom periodu povezan s povišenom smrtnošću kod muškaraca.8

Kirurško liječenje mijenja anatomiju i funkciju struktura glave i vrata koje su važne za gutanje, uzrokujući smanjenu mogućnost unosa hranjivih tvari. Osim toga, kirurško liječenje može promijeniti strukture i mišiće odgovorne za žvakanje hrane, uzrokovati nemogućnost gutanja, bolno gutanje ili aspiraciju tvari u dišni sustav.1,3

Neželjene posljedice kemoradioterapijskog liječenja

Kemoradioterapijsko liječenje također može prouzročiti komplikacije koje otežavaju unos hrane. Najčešće komplikacije jesu bolna upala sluznice usne šupljine, suhoća usta, bolno gutanje, promijenjeni okus hrane (često neugodan) i osjet mirisa, pokvarenost zuba ili odumiranje kostiju čeljusti zbog zračenja.1,3 Osobe kod kojih se provodi kemoterapija često imaju osjećaj mučnine uz povraćanje.

Trebam li povećati unos proteina i masti?

Važno je neposredno nakon postavljanja dijagnoze tumora glave i vrata započeti s mjerama povećanog unosa proteina i masti. Svakodnevno dostupnim namirnicama katkad je teško zadovoljiti te potrebe, osobito uz često narušen apetit. Stoga je važno posavjetovati se s liječnikom o nadomjescima dostupnima na tržištu s pomoću kojih u kratkom razdoblju bolesnik može zadovoljiti povećane potrebe.

Problemi gutanja – kako ih riješiti?

Ako je nemogućnost gutanja prisutna dulje vrijeme, pacijentu se ugrađuje perkutana endoskopska gastrostoma (PEG) kojom se hrana unosi izravno u želudac, bez potrebe za nazogastričnom sondom.3

U nekih pacijenata prehrana na usta nije moguća prije liječenja pa im se nazogastrična sonda ili PEG postavljaju i prije početka liječenja.

Zaključak

Velik broj pacijenata kojima je dijagnosticiran karcinom na području glave i vrata pothranjen je pa im je potrebna prikladna nutritivna potpora tijekom procesa liječenja. Brojne komplikacije mogu se pojaviti kao nuspojava liječenja i utjecati na konzumaciju hrane. Stoga se bolesnicima može postaviti sonda kako bi se njihovo hranjenje obavljalo nesmetano.

Literatura

 1. van Bokhorst-de van der Schueren MA, van Leeuwen PA, Kuik DJ i sur. The impact of nutritional status on the prognoses of patients with advanced head and neck cancer. Cancer 1999;86:519–27.
 2. Todorov P, Cariuk P, McDevitt T, Coles B, Fearon K, Tisdale M. Characterization of a cancer cachectic factor. Nature 1996;379:739–42.
 3. Snow BJ Jr, Wackym PA. Ballenger's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery. 17. izd. London: People's Medical Publishing House/BC Decker; 2009.
 4. Ehrsson YT, Langius-Eklöf A, Laurell G. Nutritional surveillance and weight loss in head and neck cancer patients. Support Care Cancer 2012;20:757–65.
 5. van Bokhorst-de van der Schueren MA, van Leeuwen PA, Sauerwein HP, Kuik DJ, Snow GB, Quak JJ i sur. Assessment of malnutrition parameters in head and neck cancer and their relation to postoperative complications. Head Neck 1997;19:419–25.
 6. van Bokhorst-de van der Schueren MA, von Blomberg-van der Flier BM, Riezebos RK, Scholten PE, Quak JJ, Snow GB, van Leeuwen PA. Differences in immune status between well-nourished and malnourished head and neck cancer patients. Clin Nutr 1998;17:107–11.
 7. Kyle UG. The patient with head and neck cancer. U: Bloch AS (ur.). Nutrition management of the cancer patient. Silver Spring: A.S.P.E.N; 1990, str. 53–64.
 8. NHS. What should my daily intake of calories be? Dostupno na: https://www.nhs.uk/common-health-questions/food-and-diet/what-should-my-daily-intake-of-calories-be/.

 

Sljedeće pročitajte

Zašto je enteralna prehrana važna kod bolesnika s tumorima glave i vrata? >>