Glavni izbornik

01.04.2021.

Karcinom želuca

Karcinom želuca je maligna bolest kod koje se maligne stanice pojavljuju na stijenci želuca. S više od milijun novih slučajeva godišnje, karcinom želuca peti je dijagnosticirani zloćudni tumor u svijetu. Zbog uglavnom kasnog otkrivanja već uznapredovale bolesti rezultati liječenja oboljelih ne zadovoljavaju. U Republici Hrvatskoj dijagnosticirano je 2014. godine 828 novooboljelih, dok je 771 bolesnik umro od karcinoma želuca.

Iako se učestalost najčešćega malignog tumora želuca, adenokarcinoma, posljednjih desetljeća smanjuje, raste učestalost proksimalnih lokalizacija raka želuca i ezofagogastričnog prijelaza. 

Inicijalni plan liječenja ovih bolesnika treba donijeti multidisciplinarni tim kojeg bi trebao činiti gastroenterolog, patolog, radiolog, abdominalni kirurga i onkolog. Također, ako je to potrebno, timu bi se trebali pridružiti nutricionist, psihijatar, a u određenom trenutku i specijalist palijativne skrbi.

Dijagnoza

Karcinom želuca se dijagnosticira pomoću patohistološke potvrde bolesti, odnosno mikroskopske analize kirurškog uzorka tkiva. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 2010. godine klasificirala patohistološki je klasificirala adenokarcinome i to na tubularni, papilarni, mucinozni, miješani i slabo kohezivni karcinomi. Uz patohistološku klasifikaciju, postoji i Laurénova klasifikacija koja razlikuje intestinalni, difuzni i miješani tip. Nadalje, nedavno su prepoznata i četiri različita genotipa karcinoma želuca: tip povezan s Epstein-Barrovim virusom (EBV), mikrosatelitska nestabilnost (engl. microsatellite instability – MSI), genomska stabilnost, kromosomska nestabilnost, međutim oni još uvijek ne utječu na izbor terapije.

Liječenje karcinoma želuca

Ovisno o kojem se obliku karcinoma radi, razlikuju se i metode liječenja. Karcinom može biti operabilni i neoperabilni, tj. metastatski. Neke od metoda liječenja operabilnog karcinoma želuca su endoskopska mukozna resekcija (EMR) ili endoskopska submukozna disekcija (ESD), kirurški zahvat u kombinaciji s perioperativnom kemoterapijom, subtotalna gastrektomija (djelomično kirurško odstranjivanje želuca) ili totalna gastrektomija (potpuno kirurško odstranjivanje želuca). Liječenje neoperabilnog karcinoma želuca drugačije je: ovim se pacijentima preporučuje se sistemska terapija budući da poboljšava preživljenje i olakšava simptome. Ako se radi o HER2-pozitivnim pacijentima  proteina, može se preporučiti primjena ciljanog biološkog lijeka uz standardnu kemoterapiju. Kod liječenja se primjenjuju se protokoli s kombinacijom dvaju ili triju lijekova te rjeđe kombinacija četiriju lijekova, a liječenje uvelike ovisi i o općem stanju i komorbiditetima bolesnika.

Prehrana nakon gastrektomije

Kako je gastrektomija opsežna operacija, oporavak je polagan i može biti dugotrajan. Oporavak obično uključuje do dva tjedna boravka u bolnici, gdje je pacijent u početku adekvatno nutritivno zbrinut prema protokolima nutritivne terapije. Već tjedan dana nakon operacije, bolesnici mogu početi s uvođenjem lagane hrane, ovisno o njihovom stanju. Važno je naglasiti kako je ovo tek početak oporavka, koji može trajati i do nekoliko mjeseci, stoga je od izuzetne važnosti strpljivost.

Bez obzira na način kojim je gastrektomija izvedena, promjene u načinu života i prehrane svakako će trebati primijeniti. Jedna od ključnih promjena bit će u broju i veličini obroka. Tako se preporučuje uvođenje manjih čestih obroka raspoređenih tijekom dana umjesto uobičajena tri glavna obroka. 

Namirnice su koje prije operacije bile omiljene i česte na jelovniku bolesnika, sada mogu postati nepoželjne. Bolesnicima se savjetuje vođenje dnevnika prehrane kako bi sa sigurnošću utvrdili koje namirnice uzrokuju neugodne simptome. 

U članku „Kako ublažiti posljedice gastrektomije“ pronaći ćete mnoge korisne informacije i savjete kako prilagoditi prehranu nakon gastrektomije te si olakšati period oporavka nakon teške operacije.

 

Literatura:

Bišof, V., Juretić, A., Omrčen, T., Pleština, S., Boban, M., Krznarić, Ž., ... Vrdoljak, E. (2018). Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka želuca. Liječnički vjesnik, 140 (11-12), 285-292. https://doi.org/10.26800/LV-140-11-12-38

Smyth EC, Nilsson M, Grabsch HI, van Grieken NC, Lordick F. Gastric cancer. Lancet. 2020 Aug 29;396(10251):635-648. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31288-5. PMID: 32861308.
 

 

Ako želite, možete prijeći na sljedeću kategoriju članaka ili pomoću kalkulatora provjeriti jeste li u riziku od pothranjenosti.