Odabrana tema: Sve teme

Kako doći do enteralne prehrane?

Enteralni pripravak izdaje se na liječnički recept prema preporuci bolničkog liječnika specijalista koji propisuje dnevnu dozu i vrstu pripravka.

Pročitaj više

Prehrana u oboljelih od karcinoma pluća

Karcinom pluća bolest je cijelog organizma (čak i ako je tumor prisutan samo u plućima) koja izaziva brojne promjene te na kraju može dovesti i do pothranjenosti bolesnika. Stoga na stanje uhranjenosti bolesnika utječu brojni čimbenici.

Pročitaj više

Enteralna prehrana za onkološke bolesnike

Loš nutritivni status često je očekivani dio tijeka maligne bolesti i njezine terapije. Gubitak tjelesne mase u onkoloških bolesnika prisutan je u njih 9% (bolesnici s karcinomom dojke) do 80% (bolesnici s karcinomom jednjaka).

Pročitaj više

Zašto je enteralna prehrana važna kod oboljelih od karcinoma pluća?

Pothranjenost dovodi do smanjene kvalitete života bolesnika, lošijeg ishoda i slabije podnošljivosti liječenja.

Pročitaj više

Prehrana prije i poslije operacije karcinoma pluća

Bolesnici u kojih je postavljena dijagnoza ranijeg stadija karcinoma pluća mogu biti liječeni kirurškom resekcijom dijela pluća. Svaki kirurški zahvat u određenom je stupnju stres za organizam, a stanje uhranjenosti bolesnika, uz sámo postojanje maligne bolesti, neovisan je (često neprepoznat) metabolički čimbenik rizika od nastanka komplikacija prije i/ili poslije operacije.

Pročitaj više

Glavni izbornik